Tájékoztatjuk a „Vállalkozó Start” Programba jelentkezni kívánókat, hogy 2020. február 01. 0:00 órától mind a 30 év alatti, mind a 30 év feletti új jelentkezők tartaléklistára kerülnek, mivel a jelentkezők száma elérte a programba vonható létszámot. A tartaléklistára jelentkezők a továbbiakban a Programban esetlegesen felszabaduló helyekre a jelentkezésük sorrendjében vonhatók be.

Vállalkozás illusztráció

Kedves Érdeklődő!

 • Vállalkozni szeretne?
 • Van egy ötlete, melyet egy új vállalkozás keretében valósítana meg Budapesten vagy Pest megyében?

Jó helyen jár, ismerje meg az induló vállalkozások támogatásának feltételeit a „Vállalkozó Start” Program keretében!

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Programban elérhető lehetőséget. A részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatja el.

Miről szól a „Vállalkozó Start” Program?

A gazdaság motorját a vállalkozások alkotják. A Magyar Kormány kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a vállalkozások támogatása, az induló vállalkozások ösztönzése, sikeres működésükhöz anyagi erőforrások elérhetővé tétele. Ezen célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak azok a felkészült, üzleti, piaci szempontból megalapozott vállalkozási ötlettel rendelkező álláskeresők, akik vállalják, hogy képzésben vesznek részt, kidolgozzák vállalkozásuk részletes üzleti tervét, és vállalják, hogy megalapított vállalkozásukat több mint 2 évig működtetik abban személyes közreműködést vállalva.

Kik vehetnek részt a Programban?

A „Vállalkozó Start” Programba történő tényleges bevonásra a kompetenciamérés eredményének közlését követően, de a vállalkozói képzés megkezdése előtt kerül sor, melynek módjáról a kompetenciamérés eredményének közlését követően küldünk értesítést.

Üzleti megállapodás

A Programba azok a jelentkezők vonhatók be, akik a programba vonáskor -tehát azon a napon, amikor velük a programba vonási szerződést megkötjük-, megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 18. életévüket betöltötték, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, (vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek);
 • rendelkeznek a Közép-Magyarország régió területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
 • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal
 • rendelkeznek vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel
 • a jelentkezést követően az alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték és a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak.

Az on-line jelentkezési lap kitöltésekor a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának rendszerbe történő feltöltésével kérjük igazolni az érvényes Pest megyei vagy Budapesti lakcímet. A regisztrált álláskeresői státusz igazolását ezt követően, a programba vonási szerződés aláírásakor szükséges igazolni, melyre legkésőbb a képzési csoportokba történő jelentkezés előtt kell sort keríteni. A bevonási feltételek teljesüléséről nyilatkozatot kérünk a programba vonási szerződés mellékletében, illetve ekkor kérjük becsatolni az illetékes kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának (munkaügyi szerv) Hatósági igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső/közvetítést kérőként nyilvántartásba vett. Figyelem! A Hatósági igazolás keltezése nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint a programba vonás dátuma.

Összesen 1320 leendő vállalkozó programba vonására van lehetőség, az alábbi megoszlásban:
528 fő a 18-30 éves fiatalok és 792 fő a 30 év felettiek célcsoportjából.

Milyen formában kérhető támogatás a Vállalkozó Start Programban?

A Program első részében a résztvevők:

 • személyre szabott segítséget kapnak vállalkozási ötletük, elképzelésük átgondolásához, életképességének vizsgálatához az adott piaci körülmények között
 • 90 órás vállalkozói képzésben vesznek részt vállalkozói ismereteik, kompetenciáik bővítéséhez, új ismeretek elsajátításához
 • egyéni és csoportos tanácsadás keretében segítséget kapnak kérdéseik megválaszolásához, aggodalmaik, félelmeik leküzdéséhez, a vállalkozóvá válás kockázatainak kezeléséhez
 • elkészítik leendő vállalkozásuk részletes üzleti tervét, melynek életképességét, realitását szakértőkből álló bizottság fogja értékelni. A résztvevők az üzleti tervük jóváhagyását követően alapíthatják meg a vállalkozásukat
 • folyamatos támogatásban, mentorálásban részesülnek vállalkozásuk első évében
 • üzleti kapcsolatokat építenek a program keretében induló többi vállalkozóval

A Program második részében

 • A Program első részében megtervezett és jóváhagyott üzleti terv alapján megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe az indításhoz szükséges költségeik támogatására -maximum egy évig- az alábbi feltételek mentén:
 • Bérköltségként maximum havonta 225.000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatók el, azaz jelenleg havonta összesen 272.250 Ft/hó. (KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272.250 Ft lehet.) Bérjellegű költségekre elszámolható teljes támogatás a 12 hónap alatt 3.267.000 Ft lehet.
 • A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolt költségek 40%-ának mértékéig további költségek (eszközbeszerzés, bérleti díjak, anyagbeszerzés, piacra jutás költségei) is elszámolhatók, maximum 1.306.800 Ft erejéig.
 • A fentieket összegezve a Program során vállalkozásonként igényelhető támogatás felső határa 4.573.800 Ft.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a Programba történő regisztráció előtt kérjük ide kattintva olvassa el a részletes tájékoztatót!

Hivatkozások
Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Részletes tájékoztató a programról: kérjük, ide kattintva tanulmányozza részletesen!

A Programba vonási szerződés mintáját ide kattintva töltheti le!

Üzleti terv sablon: ide kattintva letölthető

Amennyiben a részletes tájékoztatást és a Programba vonási Szerződést megismerve, az abban szereplő feltételek és lehetőségek tudatában úgy döntött, hogy szeretne vállalkozást indítani, és a fenti támogatást igénybe venni az alábbi gombra kattintva jelentkezhet a Programra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 30 év feletti új jelentkezők 2020. január 16-án 0:00 órától tartaléklistára kerülnek, mivel a jelentkezők száma elérte a programba vonható létszámot. A tartaléklistára jelentkezők a továbbiakban a Programban esetlegesen felszabaduló helyekre a jelentkezésük sorrendjében vonhatók be.

Várjuk regisztrációját!

OFA Nonprofit Kft.

„Vállalkozó Start” Program

Hivatkozások:
Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Üzleti terv sablon: ide kattintva letölthető

Fiók létrehozása
Copyright © 2020 OFA© Minden jog fenntartva.